ความคิดสร้างสรรค์ คำนี้เราได้ยินกันบ่อยและมีความเข้าใจผิดที่ว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้น จริงๆ แล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น

จริงๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกฝนกันได้ ด้วยหลักการที่เราจะบอกวันนี้ มี 4 Steps ด้วยกันค่ะ

Phase 1 : Background or Knowledge Accumulation

เราต้องสร้างภูมิปัญญาให้กับตัวเอง ด้วยการลงไปสำรวจ รวบรวมข้อมูล การสำรวจก็ต้องทำแบบเชิงลึกด้วยการอ่านเยอะ ๆ ฟังมาก ๆ สนทนากับคนที่รู้ดีกว่า อย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น และพวกเขาเคยทดลองทำมาก่อน

Phase 2 : The Incubation Process

บ่มเพาะกระบวนการด้วยการเอาตัวเองออกจากจุดเดิม สิ่งแวดล้อมเดิม คนเดิม ๆ ออกจากปัญหาที่ทำให้ความคิดใหม่ ๆ หายไป

Phase 3 : The Idea Experience

เมื่อไหร่ที่ไอเดียหรือทางเลือกที่มองหานั้นถูกค้นพบ และมีความแตกต่าง เราจะเริ่มกำหนดทางเลือกได้ ทางเลือกจะมีกี่ทางก็ได้ แต่เราจะต้องทำให้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งชัดเจนที่สุด

Phase 4 : Evaluation and Implementation

ลงมือทำ และประเมินผลการทำงาน ช่วงนี้จะหนักที่สุด ต้องกัดไม่ปล่อย เรียนผิดเรียนถูก กล้าหาญ ขลุกอยู่กับมัน มีวินัยในการทำ ต้องมีความพร้อมที่จะกลับไปปลุกปล้ำกับมันได้ตลอดเวลา

วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นจริง ให้จำไว้ค่ะว่า เราต้องมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งใหม่ ในสิ่งของ, ผู้คน, เทคโนโลยี ให้มองหาสิ่งที่แตกต่างไปจากความสัมพันธ์แบบเดิม มองนอกกรอบ คิดให้เยอะ มองหาจุดเชื่อมต่อจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่ให้ได้ค่ะ

ติดตามบทความดีๆ เพื่อผู้ประกอบการจาก Wecosystem : School of Entrepreneurs และติดตามข่าวสาร คลาสดี ๆ ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Innovation และ SME อย่างพี่ไวท์ – ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ได้ที่นี่ค่ะ Wecosystem Channel