ผู้ประกอบการที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นพนักงาน จะไม่ถือเนื้อถือตัวหรือมีมาดของความเป็นบอสเหมือนเมื่อก่อน เน้นความเป็นกันเองในที่ทำงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นและทำงานอย่างมีคววามสุข แต่ในด้านของการตัดสินใจเมื่อมีเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ความเด็ดขาดก็ยังต้องมี วันนี้ Wecosystem : School of Entrepreneurs เรามาพูดถึงความเด็ดขาดในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ทำยังไงให้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญพลาดน้อยที่สุด ด้วยหลักการของการจัดการยุคใหม่ค่ะ

การตัดสินใจ เป็นงานสำคัญของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (Decision Making : The essence of the Manager’s Job) ถ้าทำ 8 ขั้นตอนนี้ จะทำให้เราตัดสินใจเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น

Identify a Problem ระบุปัญหา
Identification of Decision Criteria กำหนดเกณฑ์ที่ใช้วัดในการตัดสินใจ
Allocation of Weights to Criteria กำหนดน้ำหนักในเกณฑ์ที่ใช้วัด
Development of Alternatives กำหนดทางเลือก
Analysis of Alternatives วิเคราะห์ทางเลือก
Selection of an Alternatives เลือกทางเลือก
Implementation of the Alternative ทำตามทางที่เลือก
Evaluation of Decision Effectiveness ประเมินผล

ถ้าดูดี ๆ ขั้นตอนบางอย่างจะคล้ายกับกระบวนการเริ่มต้นของธุรกิจ SME ซึ่งมีทางเลือกมากๆ ลงมือทำ ทดลองใช้และประเมินผล ในแง่ของการตัดสินใจของเจ้าของกิจการแล้วขั้นตอนจะมากขึ้น เพราะการตัดสินใจที่ว่ามานั้นส่งผลกระทบกับธุรกิจนั่นเองค่ะ

ทีนี่เรามาดูกันค่ะว่าเราเป็นเจ้าของกิจการที่มีรูปแบบการตัดสินใจแบบไหน และเราควรจะเป็นแบบไหน

ผู้ประกอบการที่มองโลกในแง่ดี จะเลือกทางเลือกที่ให้ผลดีที่สุด ในบรรดาทางเลือกที่ให้ผลดี เราเรียกกลุ่มนี้ว่า Maximax
ผู้ประกอบการที่มองโลกในแง่ร้าย จะเลือกทางเลือกที่ให้ผลดีที่สุด ในบรรดาทางเลือกที่ให้ผลไม่ดี เรียกกลุ่มนี้ว่า Maximin
ผู้ประกอบการที่อนุรักษ์นิยมมาก ๆ จะเลือกทางเลือกที่ให้ผลต่ำที่สุดในบรรดาทางเลือกที่ให้ผลมากที่สุด เรียกกลุ่มนี้ว่า Minimax

เราควรเป็นผู้ประกอบการที่ Maximax เลือกเฉพาะทางเลือกที่ดีมารวมกันมาก ๆ แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจค่ะ

ติดตามบทความดี ๆ และข่าวสาร คลาสใหม่ๆ เพื่อผู้ประกอบการได้ที่นี่ Wecosystem Channel