วันนี้ Wecosystem : School of Entrepreneurs พาทุกคนมารู้จัก Value คุณค่าของสินค้าที่มากกว่าการตั้งราคา ซึ่งแตกต่างจากราคาสินค้า หรือ Price หนึ่งในหลักการ 4P แต่ P (Price) ตัวนี้ ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเปลี่ยน Price เป็น Value ตามหลักการการตลาดยุคใหม่ หรือ Marketing Mix 4p’s ที่นักการตลาดใช้กันตอนนี้ค่ะ

ความหมายของราคา คือ ตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินแทนค่าสิ่งของหรือบริการ ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ราคาจะเป็นตัวบ่งบอกว่า เราจะขายให้ใคร ใครที่สามารถซื้อสินค้าในราคานี้ได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้คือลูกค้าของเรา และต่อให้เราตั้งราคาเท่าไหร่ มันก็แพงจะเกินไปสำหรับคนที่ไม่ต้องการซื้อ ซึ่งพวกเขาไม่ใช่ลูกค้าของเราค่ะ

4 เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับ Price
– การตั้งราคา ทำให้เราเป็นผู้ประกอบการซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดเรื่องการแลกเปลี่ยน
– ราคาเป้าหมายเกิดก่อนสินค้า : เพราะลูกค้าซื้อตามงบที่มีอยู่ ไม่ใช่ยอมจ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามคุณค่าที่ได้รับ ราคาสินค้าถูกกำหนดเป็นเป้าหมายไว้ก่อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับราคานี้ และเหนือกว่าคู่แข่งขัน
– ขายราคา ไม่ใช่ขายสินค้าที่ราคานั้น : การตั้งราคาต้องมีคำอธิบายได้เสมอ ผู้ซื้อ ซื้อราคา คือ ซื้อคำอธิบาย
– ต้นทุนมีน้ำหนักแค่ 1 ใน 3 ของการตั้งราคา

หลักการตั้งราคาสินค้ามี 3C
Cost ,Customer , Competitor มีเท่านี้ค่ะ

มาดูกันที่ Value บ้าง คำนี้คือ ตัวเลขหลังการประเมินจากข้อมูลพื้นฐานของสิ่งนั้นจากอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต สิ่งที่ทำให้ Value แตกต่างจาก Price
– คุณค่าต้องสื่อสารง่าย
– ลูกค้าและคู่แข่ง ต้องมีปฏิกิริยากับ Value นั้น
– Value For Money ราคานั้นให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย เช่น คนซื้อแบรนด์ Chanel มองว่าเหมาะสมแล้ว กระเป๋าถูก Affordable Economy ลูกค้าพอใจที่จะซื้อราคานี้

ทั้งหมดคือหลักการการตั้งราคาสินค้าให้มี Value สำหรับผู้ประกอบการยุคนี้ สินค้าและราคา ราคาจะต้องเกิดก่อนตัวสินค้า หมายความว่า เราอาจจะมี ‘สารตั้งต้น’ ที่อาจจะเป็น Idea หรือสินค้า Prototype มาแล้วก็ได้นะคะ ได้ภาพลาง ๆ มาแล้วราคาต้องมาก่อนเลยค่ะ เพราะเมื่อเราตั้งราคาได้แล้ว ต้นทุนในการผลิตและอื่น ๆ จะตามมาเองค่ะ และนี่คือบทความดีจาก Wecosystem Channel ค่ะ