หลังจากที่เราบอกถึงลักษณะของมนุษย์เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ Customer Insight ได้แม่นยำ เมื่อเรารู้แล้วว่าลูกค้าของเราเป็น ‘คนแบบไหน’ และเราควรจะนำเสนอสินค้าแบบไหนให้พวกเขาบ้าง วันนี้ Wecosystem : School of Entrepreneurs พาผู้ประกอบการมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ หรือลูกค้าของเรา ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับผู้ประกอบการค่ะ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer buying Behavior for Strategic Planning) มาจากการที่กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ไม่ใช่แค่ชอบแล้วจ่ายเงิน แต่เต็มไปด้วยการคิดหลายขั้นตอนแต่ไม่ถึงกับซับซ้อนค่ะ รูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็น ‘วัฎจักร’ แบบเดิมซ้ำ ๆ ตามนี้

Consumer buying Behavior

การตัดสินใจซื้อของลูกค้าจะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ ซึ่งโมเดลนี้เรียกได้ว่าเป็นโมเดลอมตะที่เหมือนเป็นคัมภีร์สำหรับผู้ประกอบการก็ว่าได้ …. ที่นี้เรามาเจาะลึกกันค่ะว่า แต่ละ Process ของ Consumer buying Behavior นี้ เราจะต้องทำยังไงกับแต่ละขั้นตอนบ้าง

Trigger เกิดความต้องการซื้อ : เน้นสร้างการรับรู้ในสินค้า
ทำอะไรบ้าง : Announcement Ad, Corporate Ad, New Category Ad, PR

Consider พิจารณาความต้องการในใจ : เน้นตอกย้ำการรับรู้แบรนด์
ทำอะไรบ้าง : Category Ad, PR

Search ค้นคว้าข้อมูล : เน้นให้ข้อมูลสินค้า
ทำอะไรบ้าง : Brand Ad, Direct Marketing, PR, Internet, Social Media, Blog

Choose เปรียบเทียบแยกแยะ : เน้นให้ทดลองใช้จริง
ทำอะไรบ้าง : Brand Ad, Brand Activation, Event Organizing, Product demonstration

Buy ตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย : เน้นการทำความเข้าใจในการใช้สินค้า
ทำอะไรบ้าง : POP, Packaging, Sale Promotion, Sampling, Sales Training, Trade Ad, Advertising Promotion

Experience ได้ประสบการณ์ตรงจากการใช้ : เน้นสร้างความจงรกภักดีให้แบรนด์
ทำอะไรบ้าง : Customer Satisfaction, Programs, Member Club, Loyalty Programs, Relationship Marketing

พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละช่วงกว่าจะตัดสินใจซื้อ ถ้าเรารู้ว่าตอนนั้นเขาอยู่ช่วงไหน มีความรู้สึกยังไงกับการ ‘จะ’ ซื้อสินค้าในตอนนั้น เราจะสามารถวางแผน วางกลยุทธ์สื่อสารได้แม่นยำมากขึ้นค่ะ และถ้าอยากจะรู้ Customer Insight ได้ลึกกว่านี้ และอีกหลากหลายเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ติดต่อได้ที่นี่ Wecosystem Channel