หลายคนคงรู้จัก 3 คำนี้กันดีบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาแยกความแตกต่างของทั้ง 3 คำว่าเราควรใช้พร้อมกัน หรือแยกใช้ทีละอย่างในการทำตลาดใน Product เราค่ะ

Segment การแบ่งส่วน ‘ตลาด’ ใช้กับตัวลูกค้าที่จะมาเป็นผู้ซื้อของเรา แบ่งตามหลัก Demographic (เพศ การศึกษา ขนาดครอบครัว), Geographic (อยู่นอกเมือง ในเมือง), Psychological (ความชอบ Lifestyle), Behavioral (พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า) การแบ่ง Segmentation จะแบ่งด้วยวิธีเดียว หัวข้อเดียว หรือใช้หลายอย่างร่วมกันได้ค่ะ อย่าง เพศ ภูมิภาค และ Lifestyle

Targeting เลือก ‘กลุ่มลูกค้า’ ที่เป็นตลาดเป้าหมายว่าจะจับลูกค้ากลุ่มไหน มีทั้ง Mass , Segment ,Niche

Positioning เลือกจุดยืนของ ‘แบรนด์’ ที่เราเลือกไว้ให้เป็นไปในแนวเดียวกันกับ Target มีทั้งลูกค้าที่มีจุดยืนด้าน Emotional เน้นภาพลักษณ์, จุดยืนด้าน Functional เน้นการใช้งาน , Differentiation จุดยืนด้านความแตกต่าง

ถ้าเราใช้มันได้ถูกต้อง จับกลุ่มได้ถูก เราจะมองภาพของ Product เราได้ชัดขึ้นว่า S ของเราอยู่ที่ไหน เป็นคนยังไง T ของเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยของตลาด เมื่อรู้ S และ T แล้ว เราจะหาตัว P ของ Product เราได้ง่ายมากขึ้น และถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราที่ช่องทางนี้ Wecosystem Channel